Bengt Torsten Ingemar Bengtsson

Födelsedatum:1925-08-24
Dödsdatum:1974-11-09
Gravsatt:1974-11-19
Ort:Flädie 22:246
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 111
FLÄ B   111
FLÄ B   111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling