Hilda Bengtsson

Födelsedatum:1897-05-31
Dödsdatum:1986-09-09
Gravsatt:1987-09-18
Ort:S:t Petri, Malm.
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 111
FLÄ B   111
FLÄ B   111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling