Otto Botvid Bengtsson

Födelsedatum:1891-04-26
Dödsdatum:1975-11-10
Gravsatt:1975-12-12
Ort:S:t Petri, Malm.
Område: B
Gravnummer:FLÄ B 111
FLÄ B   111
FLÄ B   111

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bjärreds församling

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

046-29 40 50

bjarreds.forsamling@svenskakyrkan.se

Flädie Kyrkogård

Öresundsvägen 9
237 35 BJÄRRED

jonas.lindqvist@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/bjarredsforsamling