Gudrun Marianne Abramsson

Födelsedatum:1935-12-28
Dödsdatum:1938-05-04
Gravsatt:1938-05-15
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 05

Gravsatta inom samma gravplats