Syster Maria Abramsson

Födelsedatum:1909-04-14
Dödsdatum:1982-08-05
Gravsatt:1982-08-14
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 05

Gravsatta inom samma gravplats