Östen Ingemar Abramsson

Födelsedatum:1939-11-29
Dödsdatum:1974-10-15
Gravsatt:1974-10-26
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 05

Gravsatta inom samma gravplats