K J Angrid Jakobsson

Födelsedatum:1925-09-13
Dödsdatum:1999-10-21
Gravsatt:1999-11-19
Ort:Västerstad 2
Område: 1
Gravnummer:DN 1 8c

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby