Kurt Jakobsson

Födelsedatum:1956-02-12
Dödsdatum:1972-08-21
Gravsatt:1972-08-29
Ort:Västerstad
Område: 1
Gravnummer:DN 1 8c

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby