Nils Tore Jakobsson

Födelsedatum:1951-09-18
Dödsdatum:2014-08-19
Gravsatt:2014-10-25
Ort:Löberöd
Område: 1
Gravnummer:DN 1 8c

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby