Christian Gustavsen

Födelsedatum:1916-05-26
Dödsdatum:2000-08-07
Gravsatt:2000-08-17
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 17 19, 20, 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby