Marianne E Gustavsen

Födelsedatum:1956-02-15
Dödsdatum:2001-03-23
Gravsatt:2001-04-04
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 17 19, 20, 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby