Maj Alfrida Gustavsen

Födelsedatum:1929-05-06
Dödsdatum:2005-03-03
Gravsatt:2005-03-15
Ort:Dalby
Gravnummer:DN 17 19, 20, 21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby