Fredrik Göransson

Födelsedatum:1841-07-10
Dödsdatum:1927-09-18
Gravsatt:1927-09-22
Ort:Dalby
Område: 3
Gravnummer:DN 3 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby