Janse Maria Fredriksson

Födelsedatum:1885-07-03
Dödsdatum:1970-07-16
Gravsatt:1970-09-12
Ort:Råsunda
Område: 3
Gravnummer:DN 3 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby