Nils Gunnar Fredriksson

Födelsedatum:1903-10-08
Dödsdatum:1941-10-27
Gravsatt:1941-11-02
Ort:Bromma
Område: 3
Gravnummer:DN 3 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby