Anna Gunilla Johnsson

Födelsedatum:1861-08-04
Dödsdatum:1931-02-28
Gravsatt:1931-03-06
Ort:Dalby
Område: 4
Gravnummer:DN 4 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby