John Johnsson

Födelsedatum:1863-08-02
Dödsdatum:1933-12-26
Gravsatt:1934-01-03
Ort:Båstad
Område: 4
Gravnummer:DN 4 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby