Emma Fransson

Födelsedatum:1885-07-28
Dödsdatum:1969-10-01
Gravsatt:1969-10-09
Ort:Dalby 62
Område: 4
Gravnummer:DN 4 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby