Hans Fransson

Födelsedatum:1884-08-02
Dödsdatum:1976-09-19
Gravsatt:1976-10-01
Ort:Dalby 62
Område: 4
Gravnummer:DN 4 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby