Hans Erik Fransson

Son | Dalby 62

1919-08-12 Födelsedatum
1919-11-24 Dödsdatum

Gravsatt: 1919-11-30

DN 4 9

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats