Axel Edvin Magnusson

Födelsedatum:1901-12-13
Dödsdatum:1983-03-18
Gravsatt:1983-04-06
Ort:Klockaren 5
Område: 5
Gravnummer:DN 5 8a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby