Klara Larsson

Födelsedatum:1897-04-17
Dödsdatum:1974-01-14
Gravsatt:1974-04-12
Område: 5
Gravnummer:DN 5 8a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby