Henning Larsson

Födelsedatum:1891-05-05
Dödsdatum:1928-03-16
Gravsatt:1928-03-25
Ort:Dalby
Område: 5
Gravnummer:DN 5 8a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby