Gert I A Andersson

Födelsedatum:1917-02-02
Dödsdatum:1976-08-20
Gravsatt:1976-08-28
Ort:Dalby 62:23
Område: 5
Gravnummer:DN 5 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby