Karl Andersson

Födelsedatum:1881-01-16
Dödsdatum:1923-05-08
Gravsatt:1923-05-15
Ort:Dalby 62
Område: 5
Gravnummer:DN 5 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby