Karin Andersson

Födelsedatum:1894-12-13
Dödsdatum:1974-09-11
Gravsatt:1974-09-17
Ort:Dalby 62
Område: 5
Gravnummer:DN 5 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby