Lars Nyhlen

Dalby 36

1947-03-13 Födelsedatum
1965-08-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1965-08-15

DN 6 12

Dalby Nya Kyrkogård

Dalby församling

Sverige, Skåne

Dalby församling

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby

Gravsatta inom samma gravplats