O Gotthold Ekstrand

Födelsedatum:1897-01-20
Dödsdatum:1990-08-02
Gravsatt:1990-09-18
Ort:Banken 6
Område: 6
Gravnummer:DN 6 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby