Maria Ekstrand

Födelsedatum:1904-06-04
Dödsdatum:1985-05-21
Gravsatt:1985-06-14
Ort:Dalby 66
Område: 6
Gravnummer:DN 6 12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby