Asta Linnea Jönsson

Födelsedatum:1912-06-08
Dödsdatum:1930-05-20
Gravsatt:1930-05-26
Ort:Sjöstorp 11
Område: 7
Gravnummer:DN 7 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby