N H Elvir Fäldt

Födelsedatum:1921-04-16
Dödsdatum:1987-03-16
Gravsatt:1987-04-16
Ort:Sandbyv 9, Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby