Asta Tyra Linnéa Fäldt

Födelsedatum:1930-05-19
Dödsdatum:2007-10-29
Gravsatt:2007-12-11
Ort:Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby