Bror Persson

Födelsedatum:1911-06-25
Dödsdatum:1976-09-06
Gravsatt:1976-09-15
Ort:Dalby 24:13
Område: 7
Gravnummer:DN 7 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby