Kurt Erik Börje Hellberg

Födelsedatum:1937-05-04
Dödsdatum:2016-03-21
Gravsatt:2016-07-15
Ort:Staffanstorp
Område: 7
Gravnummer:DN 7 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby