Nils Lennart Edvard Persson

Födelsedatum:1941-12-07
Dödsdatum:2010-08-12
Gravsatt:2010-10-30
Ort:Lund
Område: 7
Gravnummer:DN 7 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby