E Viktoria F Lenasson Lyrström

Födelsedatum:1922-10-16
Dödsdatum:1980-12-16
Gravsatt:1980-12-23
Ort:Flintan 2, Raus Förs.
Område: 7
Gravnummer:DN 7 5, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby