Lars Göran Lyrström

Födelsedatum:1959-04-24
Dödsdatum:2019-11-28
Gravsatt:2020-02-26
Ort:Malmö
Område: 7
Gravnummer:DN 7 5, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby