Mats Per Olof Lyrström

Födelsedatum:1951-07-05
Dödsdatum:1974-10-07
Gravsatt:1974-10-16
Ort:Tulpanen 1, Dalby
Område: 7
Gravnummer:DN 7 5, 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Dalby församling

Lundavägen 5
247 50 Dalby

046-208612

dalby.pastorat@svenskakyrkan.se

Dalby Nya Kyrkogård

Lundavägen 5
247 50 Dalby