Ellen Tomina Andersson

Födelsedatum:1977-10-31
Dödsdatum:1969-03-01
Gravsatt:1969-03-08
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 69, 70, 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats