Yngve Lennart Andersson

Födelsedatum:1916-09-06
Dödsdatum:1995-03-25
Gravsatt:1995-08-01
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 69, 70, 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats