Thure Reinhold Andersson

Födelsedatum:1877-12-26
Dödsdatum:1954-01-04
Gravsatt:1954-01-10
Område: B
Gravnummer:1 B 69, 70, 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats