Emmy Matilda Teresia Engström

Födelsedatum:1881-05-28
Dödsdatum:1969-04-23
Gravsatt:1969-05-03
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 125, 126, 127, 128

Gravsatta inom samma gravplats