Henning Engström

Födelsedatum:1906-02-03
Dödsdatum:1945-02-04
Gravsatt:1945-02-10
Område: B
Gravnummer:1 B 125, 126, 127, 128

Gravsatta inom samma gravplats