Gustav W. Engström

Födelsedatum:1877-09-11
Dödsdatum:1962-12-06
Gravsatt:1962-12-21
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 125, 126, 127, 128

Gravsatta inom samma gravplats