Esse Olof Karlsson

Födelsedatum:1919-03-31
Dödsdatum:2003-11-21
Gravsatt:2003-12-12
Ort:Karlskrona
Område: B
Gravnummer:1 B 53, 54, 55, 56

Gravsatta inom samma gravplats