Karl Rickard Andersson

Födelsedatum:1887-02-12
Dödsdatum:1969-09-19
Gravsatt:1969-09-27
Ort:Emmaboda
Område: B
Gravnummer:1 B 53, 54, 55, 56

Gravsatta inom samma gravplats