Karin Viktoria Karlsson

Födelsedatum:1920-12-26
Dödsdatum:2000-03-24
Gravsatt:2000-04-06
Ort:Karlskrona S
Område: B
Gravnummer:1 B 53, 54, 55, 56

Gravsatta inom samma gravplats