A. H Eriksson

Vassbacka

1868-08-24 Födelsedatum
1934-05-19 Dödsdatum

Gravsatt: 1934

Fjärås-Förlanda församling

0300-431100

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

Fjärås Kyrkogård

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

Gravsatta inom samma gravplats