Elin (Hustrun) Östberg

Födelsedatum:1906-11-01
Dödsdatum:1996-01-08
Gravsatt:1996-01-18
Ort:Vassbacka
Gravnummer:FK FK 1184
FK FK 1184

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se