John Östberg

Födelsedatum:1901-01-06
Dödsdatum:1978-04-25
Gravsatt:1978-05-10
Gravnummer:FK FK 1184
FK FK 1184

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se